Arıtma Çözümleri

Anasayfa > Arıtma Çözümleri

Kimyasal Atıksu Arıtma

Kolloidler yeraltı sularında ve yüzey sularında çözülür ve askıda kalır. Sıvılardan çözünmüş ve süspanse edilmiş kolloidleri ayıklamak için pıhtılaştırmak gereklidir.

Endüstriyel Atıksu Arıtma

Atık su miktarları ve karakteristik özellikleri endüstriyel fabrikalarda üretim tesislerine bağlı olarak çeşitlilik göstermektedir.

Projelendirme

Arıtma tesislerinin projelendirilmesi, multidisipliner bir mühendislik alanıdır. Şöyle ki, arıtma sistemlerinin çoğu jeolojik, mekanik, jeomatik ve elektrik mühendisliği gibi mühendislik alanlarından bir takım ortak çalışmalar içerir.

Evsel Atıksu Arıtma

Kirletici maddeleri drenaj ve evsel atık sulardan ayırma yöntemi kanalizasyon arıtma olarak bilinir.

Biyolojik Arıtma

Bu işlem mikroorganizmalar gerektirdiğinden, fiziksel veya kimyasal işlemlerden farklıdır. İki tür biyolojik arıtma sistemi vardır.