Ekipmanlar

Anasayfa > Ekipmanlar

Fiziksel Arıtma

Çevresel taahhüdümüz, doğal kaynakları koruyarak en son endüstriyel teknolojiyi ürün tasarımlarımıza dahil etmek için dünyanın ötesine uzanır.

Santrifüj Dekantör

Kentsel ve endüstriyel atık su arıtma tesislerinde filtre pres ve belt presler yerine çamur susuzlaştırma ünitesi olarak santrifüjlü dekantörler kullanılmaktadır.

Belt Pres

Belt pres, evsel atık su arıtma tesislerinin biyolojik havalandırma ünitelerinde fazla aktif çamurun drenajı için çamur susuzlaştırma aşamasında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Çamur Yoğunlaştırıcı

Çamur hacminin azaltılmasındaki ilk aşama yoğunlaştırmadır. İnce çamur yoğunlaştırıldığında yoğun çamur oluşur.

Yatay Havalandırıcı

Havalandırma havuzlarında su akışını sağlamak için oksidasyon çukurlarında ve havalandırılmış lagünlerde, genellikle yatay havalandırıcılar kullanılır.

Aktif Karbon Filtresi

Atık suyun içerisindeki organik maddeler, hindistancevizi bazlı aktif karbon filtreler yardımı ile yüzeyde bulunan gözenekli deliklere toplanarak sudan ayrılır.

Yüzeysel Havalandırıcı

Yüzey havalandırıcı ekipman, aktif çamur prosesinin havalandırma havuzlarında atık suya oksijen sağlamak için kullanılan bir yüzeysel havalandırıcıdır.

Jet Aeratör

Jet Aeratör aerobik aktif çamur ünitelerinde blower-difüzör sistemi yerine atık suya arıtma aşamasında ihtiyaç duyduğu oksijeni sağlamak için kullanılır.