Biyolojik Arıtma

Anasayfa > Arıtma Çözümleri > Biyolojik Arıtma

Biyolojik Atık Su Arıtma

Bu işlem mikroorganizmalar gerektirdiğinden, fiziksel veya kimyasal işlemlerden farklıdır. Aerobik ve anaerobik olmak üzere iki tür biyolojik arıtma sistemi vardır.

Paket Tip Arıtma Tesisi Kiti

Paket tip arıtma tesisinde arıtma için kullanılan tüm üfleyiciler, difüzörler, elektrik ekranları ve dozajlama ekipmanları kilitli odalarda muhafaza edilir. Temel ilke, çamurun aktivasyonudur ve bu yöntem azotu da işleyebilir. Seviyesi ve zaman ayarı nedeniyle kit tesis şeması iş gücü gerektirmez.

Ürün Resimleri

Tesis Modifikasyon Sistemleri

Bu sistemler temel olarak; Aktif Çamur Aşaması, Oksidasyon Kanalı, Sıralı Kesikli Reaktör (SBR), Temaslı Stabilizasyon, Havalandırmalı Lagünler, ve Döner Biyodisk Reaktöründen oluşmaktadır.

İmalatçı, distribütör, ya da müşteri misiniz? Bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Benzer Ekipmanlar

Arıtma Çözümleri kategorisinde daha fazla ekipman.

Jet Aeratör

Jet Aeratör aerobik aktif çamur ünitelerinde blower-difüzör sistemi yerine atık suya arıtma aşamasında ihtiyaç duyduğu oksijeni sağlamak için kullanılır.

Evsel Atıksu Arıtma

Kirletici maddeleri drenaj ve evsel atık sulardan ayırma yöntemi kanalizasyon arıtma olarak bilinir.