Endüstriyel Atıksu Arıtma

Anasayfa > Arıtma Çözümleri > Endüstriyel Atıksu Arıtma

Endüstriyel Atıksu Arıtma

Endüstriyel atık su, genellikle endüstriyel operasyonlardan kaynaklanmaktadır. Atık su miktarları ve karakteristik özellikleri endüstriyel fabrikalarda üretim tesislerine bağlı olarak çeşitlilik göstermektedir. Tesislerin çoğu birbirinden farklı kirletici özelliklere sahip olduğundan, endüstriyel atık su arıtma tesisleri özel parametrelere göre tasarlanmaktadır.

Akış Farklılıkları

Atık su arıtmak için kullanılan endüstriyel yöntemlerin şekline bağlı olarak, endüstriyel atık su arıtma tesisleri, evsel atık su arıtma tesislerinden farklı bir akış ve kirletici yüküne sahip olabilir. Kirletici ve akış farklılıklarına bağlı olarak fiziksel, mekanik ve biyolojik kontrol sistemlerine ihtiyaç duyulabilir.

'Su' hayatın kendisidir.

O halde Atıksu Arıtma Dönüşümü sürdürülebilir ekosistemler için hayati öneme sahiptir.

Diğer Çözümler

Atıksu arıtma temel çözümlerimiz listesi aşağıdadır. Daha fazlası için Arıtma Çözümleri kategori anasayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Evsel Atıksu Arıtma

Kirletici maddeleri drenaj ve evsel atık sulardan ayırma yöntemi kanalizasyon arıtma olarak bilinir.

Biyolojik Arıtma

Bu işlem mikroorganizmalar gerektirdiğinden, fiziksel veya kimyasal işlemlerden farklıdır. İki tür biyolojik arıtma sistemi vardır.