Kimyasal Atıksu Arıtma

Anasayfa > Arıtma Çözümleri > Kimyasal Atıksu Arıtma

Kimyasal Atık Su Arıtma

Kolloidler yeraltı sularında ve yüzey sularında çözülür ve askıda kalır. Sıvılardan çözünmüş ve süspanse edilmiş kolloidleri ayıklamak için pıhtılaştırmak gereklidir. Kimyasal pıhtılaşma ve flokülasyon işleminde üç aşama vardır. Endüstriyel atık su arıtma tesislerinde, kimyasal atık su arıtma işlemi yaygın olarak kullanılmaktadır.

Pıhtılaşma, Flokülasyon, Sedimantasyon

Kolloidlerin boyutları 1 nm ila 0.1 nm arasındadır. Bu miktardan daha büyük hale getirmek için şap, demir sülfat ve demir klorür gibi kimyasallar eklenmelidir. Sedimantasyon aşaması kimyasal pıhtılaşma ile hızlandırılır. Kolloidlerin çökelmesini sağlamak için kimyasal ekleme yapılır. Kimyasalların dahil edilmesi, kolloidlerin birbirine bağlanmasını sağlayarak daha büyük kolloidler ve gelişmiş sedimantasyon ortamları sağlar.

'Su' hayatın kendisidir.

O halde Atıksu Arıtma Dönüşümü sürdürülebilir ekosistemler için hayati öneme sahiptir.

Diğer Çözümler

Atıksu arıtma temel çözümlerimiz listesi aşağıdadır. Daha fazlası için Arıtma Çözümleri kategori anasayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Endüstriyel Atıksu Arıtma

Atık su miktarları ve karakteristik özellikleri endüstriyel fabrikalarda üretim tesislerine bağlı olarak çeşitlilik göstermektedir.

Biyolojik Arıtma

Bu işlem mikroorganizmalar gerektirdiğinden, fiziksel veya kimyasal işlemlerden farklıdır. İki tür biyolojik arıtma sistemi vardır.