Filtre Pres

Anasayfa > Ekipmanlar > Filtre Pres

Filtre Pres

Filtre pres ekipmanları, endüstriyel filtrasyon uygulamalarında ve atıksu arıtma tesislerinde çamur susuzlaştırma ya da katı sıvı ayrımı yapan makinelerdir. Çamur, yüksek basınçlı monopomp, pistonlu pompa veya hava diyaframlı pompalar ile filtre presine pompalanabilir. Pompalanan hat üzerindeki filtre pres ekipmanına katyonik polielektrolit ilave edilerek daha yüksek bir kuruluk oranı elde edilir.

Ürün Resimleri

Stratejik Bir Varlık: Su

Gezegenimize “Mavi Gezegen” diyoruz çünkü dörtte üçü su ile kaplı. Su, yaşam için en önemli maddelerden biridir. Sürdürülebilir kalkınmanın temelidir. Su, günlük ev içi kullanımının yanı sıra, tarımdan enerjiye kadar birçok endüstri için gereklidir. Pek çok alanda milli güvenlik açısından önem taşımaktadır. Bu kritik gerçeklerin bir sonucu olarak endüstriyel atıksudaki katı-sıvı ayrıştırmasını amaçlayan filtre presi üretmekteyiz.

İmalatçı, distribütör, ya da müşteri misiniz? Bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Benzer Ekipmanlar

Çamur Susuzlaştırma kategorisinde daha fazla ekipman.

Belt Pres

Belt pres, evsel atık su arıtma tesislerinin biyolojik havalandırma ünitelerinde fazla aktif çamurun drenajı için çamur susuzlaştırma aşamasında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Santrifüj Dekantör

Kentsel ve endüstriyel atık su arıtma tesislerinde filtre pres ve belt presler yerine çamur susuzlaştırma ünitesi olarak santrifüjlü dekantörler kullanılmaktadır.