Mikserler & Izgaralar

Anasayfa > Ekipmanlar > Mikserler & Izgaralar

Döner Disk Elek

Döner diskli elek, çok yüksek arıtma verimliliğine sahip, filamentli ve çok ince pislikleri (kağıt, malzeme vb.) içeren atık suların filtrasyonunda yaygın olarak kullanılan bir süzgeç makinesidir.

Yavaş Karıştırıcı

Flokülasyon ölçümü (pıhtılaşmadan) hızlı karıştırma işleminden sonra gelir. Flokülasyon için kullanılan polielektrolit maddesidir ve polielektrolit yavaş karıştırıcı ile atık suya karıştırılır.

Hızlı Karıştırıcı

Koagulasyon (yumaklaştırma) atıksu ortamındaki kolloid yapıdaki göreceli küçük parçacıkların, elektriksel yükleri dolayısı ile oluşmuş durağan yapılarının nötralize edilip bozularak daha büyük yumaklar oluşturmalarını sağlamaktır.

Tambur Elek

Döner tambur elek, atık suyundaki ince parçacıkların mekanik dişliye zarar vermemesi için kullanılan bir alettir. İçten akışlı ve dıştan akışlı olmak üzere iki çeşit tamburlu süzgeç vardır.

Statik Elek

It is a wedge wire bend screen used in physical treatment units of static sieve treatment plants.

Mekanik Izgara

Mekanik Çubuk Izgara, kanalizasyon arıtma tesisleri ve endüstriyel atık su arıtma tesisleri için kullanışlı olan temel bir atık su arıtma sistemidir.